Les remeieres

Tothom sabia que les remeieres eren persones malvolgudes pel senyor bisbe i per les autoritats, però també se sabia que eren les úniques que de tant en tant, no se sabia ben bé com, entraven a la vila per portar-hi “coses” de fora, remeis, deien que venien.

La desesperació feia que la gent empestada els tingués fe.

On…

Al Mercat Municipal