“Vot de Vila”: La Pesta i els Macips

Seguint les creences populars, s’aplicaren les millors mesures contra la malura però, tot i així, la malaltia seguia el seu curs i feia disminuir la població a un ritme vertiginós.

I vet aquí que finalment un 16 d’agost, diada de Sant Roc, a Santa Maria d’Arenys, per primera vegada des que havia començat la malura, no va morir ningú de la pesta.

L’agraïment va ser tal que des de fa més de 400 anys cada any la vila d’Arenys de Mar dóna gràcies al seu salvador fent sortir els Macips. Cada 16 d’agost, l’endemà de l’arribada de “La Pesta”, renoven i mantenen viu el vot de vila que es va fer al Sant, pels carrers de la vila escampen el crit de SANT ROOOOOOC GLORIÓS!