Les Autoritats

LES AUTORITATS A L’ANTIC RÈGIM

Durant l’Edat Mitjana i Moderna, a les viles catalanes era el batlle qui exercia el poder juntament amb un representant de l’Església, que els guiava pel camí de la rectitud, la veritat i la fe.

El batlle era un servidor del poder senyorial i mai va ser un representant electe del poble. Les seves atribucions eren l’execució dels poders judicial, executiu i legislatiu. Podia dictar bans amb penes als infractors, vetllava el cobrament dels drets econòmics-feudals del senyor, com també s’encarregava de la concessió dels monopolis senyorials locals: la taverna, el forn de pa, l’hostal o la ferreria.

Per ajudar-lo en les seves atribucions, tenia una cort, cúria o tribunal propis, integrat per diversos oficials de rang menor. Per sota seu hi havia el sotsbatlle, el nunci i el corredor públic jurat i l’escrivà de la cort, que era el notari públic de la vila i que s’encarregava d’escriure els llibres de la batllia i els comunicats.

Però qui més influència tenia sobre el poble era l’Església. Amb l’arribada de la pesta o qualsevol epidèmia on la mortaldat era molt elevada, el poble no perdia l’esperança i sempre veia una sortida a les crisis demogràfiques atribuïdes a les epidèmies. Per l’Església, els mals que afectaven el poble eren causats pels vicis dels homes i els seus pecats, aquests entesos com a actes col·lectius més que faltes a títol personal, i per aquest motiu la població era castigada amb el flagel de la malaltia.

La religió acabà confeccionant un model per explicar les calamitats dels homes. Les respostes, després del desencís provocat pel batlle i el senyor rector, es trobaren en la intercessió d’un personatge sant baixat del cel: Sant Roc. D’ençà de llavors és que, per agrair la protecció i cura de la malura, Santa Maria d’Arenys (ara Arenys de Mar) va decidir convertir el Sant en “vot de vila”.

On…

A la plaça de l’Ajuntament d’Arenys de Mar