Els traginers

La pesta matava a tort i a dret, sense miraments.

Tot i que no distingia entre el pobre i el ric, de pobres en varen morir molts més.

Els rics, veient que al poble no s’hi podia viure, fugien lluny, on es deia que la malura no havia arribat. Se n’anaven amb tot allò que els pertanyia i per fer-ho llogaven traginers.

On…

Als cinc cantons