Desembarcament

Fam, guerra i l’arribada de la malura…

Catalunya estava immersa en un seguit de revoltes provocades pels exèrcits de Felip IV per les quals el Principat quedava sota la sobirania francesa i s’iniciava una guerra contra la corona espanyola.

Aquests fets varen portar a Catalunya fam i guerra. Després d’una dècada de penúries, arribà el més temut de tots els mals que podia sofrir la població: la pesta.

Vinguda de Tunis i Alger, infectà València per travessar les nostres fronteres tres anys més tard. Els primers focus d’infecció s’instal·laren a Girona per baixar poc després cap el vescomtat de Cabrera.

Després d’aturar el contagi per un temps, es confirmà la presència a Barcelona, i poc després arribà a Sant Martí d’Arenys. Al cap d’un any, la pesta baixà fins a Santa Maria d’Arenys. En aquell moment, ja tota la comarca quedà infestada.

On…

Platja de la Picòrdia, d’Arenys de Mar